Ring ring

Chương 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  106  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều


Câu 2: Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?


Câu 3: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?


Câu 4: Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?


A. 160N;                   B. 80N;


C. 120N;                   D. 60N.


Câu 5: Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)


Chương  3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  106  SGK Vật Lý lớp 10, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo chiến tranh nặng nề nhất.
The soldier above all others prays for peace, for it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên