XtGem Forum catalog

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Vận chuyển các chất trong cây – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Vận chuyển các chất trong cây – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp

nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển bên trong.

– Động lực của dòng mạch gỗ là sự phối hợp của ba lực: lực đẩy (áp suất

rễ), lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với

nhau và với thành tế bào mạch gỗ.

– Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm. Các ống rây nối đầu với nhau thành ống dài đi từ lá xuống rễ.

– Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là saccarozơ, axit amin…cũng như một số ion khoáng được sử dụng lại như Kali… đến nơi sử dụng( đỉnh cành, rễ), và đến nơi lưu trữ( hạt quả)

– Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ…).II.GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬNQua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thưởng có những giọt nựớc xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thưởnq thấy ở lá cây một


lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình 2.4). Giải thích nguyên nhân của sự ứ giọt.


Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Vận chuyển các chất trong cây – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11


Trả lởi :


Nguyên nhân cùa hiện tượng ứ giọt là do môi trường có độ ẩm cao, bão hòa hơi nước, nước trong cây không thoát qua lá ở dạng hơi được nên có hiện tượng ứ giọt nhờ áp suất rễ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế lực của người ra lệnh vượt lên trên tất cả những kẻ phục tùng.
Power acquired by violence is only a usurpation, and lasts only as long as the force of him who commands prevails over that of those who obey.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên