Unit 12: Music (Âm Nhạc)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 12 music (âm nhạc). Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu ngữ pháp trước nhé các bạn. Để giúp bạn học tốt chúng tôi đã tổng hợp những đáp án chi tiết và dễ hiểu nhất ở bên dưới.

UNIT 12: MUSIC

ÂM NHẠC

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 10 Trang 124

 Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

 Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

 Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

 Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

 , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.
Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s