Language Focus Unit 6 Lớp 10 Trang 71

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6 An Excursion Language Focus trang 71. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn hay Be going to.

UNIT 6: AN EXCURSION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

• Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Chọn dạng động từ đúng trong ngoặc.

1. are you doing

3. Are you going

2. is getting married

4. am going to be

5. is going to

Exercise 2. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn hay Be going to., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi yêu sự im lặng.
Nhưng tôi thường chỉ lắng nghe khi tôi đang ngủ.
I love silence. But I usually only listen to that when I'm sleeping.
Zedd
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog