Insane

Soạn bài: Chí khí anh hùng

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Chí khí anh hùng ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Truyện Kiều - Chí khí anh hùng


Câu 1:


- Hàm nghĩa các cụm từ:


    + Lòng bốn phương: chỉ chí nguyện lập nên công danh sự nghiệp.


    + Mặt phi thường: chỉ tính chất khác người, xuất chúng.


- Nguyễn Du dùng hai cụm từ trên để thể hiện tầm vóc phi thường của người anh hùng Từ Hải.


- Những từ ngữ thể hiện sự trân trọng và kính phục của Nguyễn Du: trượng phu, lòng bốn phương, mặt phi thường (các từ này để tôn xưng hình nhân vật), thoắt (thể hiện sự dứt khoát, mau lẹ, kiên quyết trong con người Từ Hải), ...


Câu 2:


Từ Hải bộc lô lí tưởng của mình qua lời nói với Thúy Kiều:"Từ rằng: tâm phúc tương tri
...
Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.
"

Qua ngôn ngữ của Từ Hải, có thể nhận thấy, người anh hùng đã không vì quyến luyến, bịn rịn với tình yêu mà quên đi lí tưởng cao cả. Thái độ và hành động của Từ Hải mạnh mẽ quyết đoán, không chút do dự khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc riêng tư và lí tưởng. Từ Hải tự tin vào sự rạng rỡ của tương lai:"Bao giờ mười vạn tinh binh
...
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
"

Và khẳng định sự thành công là tất yếu: "Chầy chăng là một năm sau vội gì". Lời hẹn ước của Từ Hải ngắn gọn, dứt khoát và chắc nịch đúng với cái khí phách của vị tướng quân uy vũ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình
tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.
To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties
of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên