XtGem Forum catalog

Địa lí ngành thương mại

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 40 Địa lí ngành thương mại (bài 53, 54 SGK nâng cao). Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.

BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI

(Bài 53, 54 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Giải bài tập 1 trang 157 SGK địa lý 10: Thế nào là ngành thương mại? Vai trò của ngành thương mại đối vói việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Trả lời

- Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.

- Vai trò của ngành thương mại:

+ Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Chính ở vị trí là “khâu nối” thương mại có tác động rất lớn đến việc thay đổi qui mô số lượng và chất lượng của sản xuất, cũng như thay đổi thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng của xã hội (tức là làm nảy sinh nhu cầu mới).

+ Thương mại có vai trò điều tiết sản xuất, thúc đẩy quá trình sản xuất mở rộng của xã hội. Nếu ngành thương mại giúp mở rộng thị trường, mở rộng đầu ra cho sản phẩm, đồng thời phân tích thị trường giúp sản xuất thay đổi mẫu mã, ngành hàng phù hợp sẽ thúc đây sản xuât phát triên ở qui mô và chât lượng mới hơn., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên