Lớp 10

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh III. Luyện tập    Lập dàn ý cho các đề văn thuyết minh sau:    Đề 1: Giới thiệu một tác giả văn

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh I. Kết cấu của văn bản thuyết minh Câu 1: a. Xác định đối tượng, mục đích thuyế

Soạn bài: Nỗi oan của người phòng khuê

Hướng dẫn soạn bài: Nỗi oan của người phòng khuê Câu 1:    Bài thơ Khuê oán có cấu tứ độc đáo. Vương Xương Linh cấu tứ theo mạch cảm nghĩ của người

Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc

Hướng dẫn soạn bài: Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu Câu 1:    Nhan đề bài thơ là Lầu Hoàng Hạc nhưng ngoài sự xác định vị trí của lầu Hoàng Lạc ở "nơi

Soạn bài: Thơ Hai-kư của Ba-sô

Hướng dẫn soạn bài: Thơ Hai-kư của Ba-sô Hướng dẫn đọc thêm Câu 1: Về bài 1:    Ba-sô quê ở Mi-ê. Ông lên Ê-đô ở được mười năm mới về thăm lại quê

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân Luyện tập Câu 1: Nhận xét bản kết hoạch cá nhân SGK    Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân hoàn

Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

Hướng dẫn soạn bài: Trình bày về một vấn đề Luyện tập Câu 1: (1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu: - Chào các bạn. Tôi rất phấn khởi

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu

Hướng dẫn soạn bài: Cảm xúc mùa thu I. Hướng dẫn học bài Câu 1:    Có thể chia bài thơ thành hai phần (4 câu trên và 4 câu dưới). Chia như vậy bởi

Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Hướng dẫn soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng I. Hướng dẫn đọc thêm Câu 1:    Bài thơ của Lí Bạch gần như chỉ thuần tả

Soạn bài: Hứng trở về

Hướng dẫn soạn bài: Hứng trở về Hướng dẫn đọc thêm Câu 1:    Nỗi nhớ quê hương luôn là cảm xúc thường trực của người li khách. Điều đáng lưu ý là

Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người

Hướng dẫn soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người Hướng dẫn đọc thêm Câu 1:    Bốn câu thơ đầu nói lên quy luật hoá sinh của tự nhiên, của con người; hoa

Soạn bài: Vận nước

Hướng dẫn soạn bài: Vận nước Hướng dẫn đọc thêm Câu 1:    Trong câu thơ đầu, nhà thơ đã mượn hình tượng thiên nhiên để nói về vận nước. Nghệ thuật

Soạn bài: Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

Hướng dẫn soạn bài: Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ I. Ẩn dụ Câu 1: a. Nội dung ý nghĩa khác là:    Các hình ảnh thuyền (con đò) - bến (cây đ
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog