Teya Salat

Lớp 10

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10

Soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận

Hướng dẫn soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận I. Khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận Đoạn văn Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi.

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình

Hướng dẫn soạn bài: Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình Câu 1: Bố cục gồm 3 đoạn - Đoạn 1 (từ đầu đến "Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh"): giớ

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên

Hướng dẫn soạn bài: Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên Câu 1: Việc Kiều nhắc đến các kỉ niệm của tình yêu có ý nghĩa: - Khi trao duyên, Kiều nhớ lại k

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Hướng dẫn soạn bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Luyện tập Câu 1: Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật thường được tạo ra bởi rất nhiều những

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả

Hướng dẫn soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du Câu 1: Những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du có ảnh hưởng đến việc

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Hướng dẫn soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận I. Tác dụng của việc lập dàn ý SGK Ngữ Văn 10 tập 2 trang 89. II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Hướng dẫn soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn) Câu 1: Các yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng ngư

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Hướng dẫn soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) Câu 1: Tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo - Cách hành x

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành

Hướng dẫn soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung) Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công? Trương Phi là con người ngay thẳ

Soạn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản thuyết minh Tóm tắt văn bản thuyết minh nhằm hiểu và ghi nhớ n
Ngẫu Nhiên