Lớp 10

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10

Chương 5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 166 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  166  SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Khí lý tưởng là gì? Câu 2:

Chương 2. Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  79 SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Nêu những đặc điểm của lực ma s

Bài 1: Đại cương về phương trình (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 57SGK Giải tích 10 cơ bản) Cho hai phương trình 3x = 2 và 2x = 3. Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đ

Chương 7. Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 187 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  187  SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 2: Phân biệt chất rắn đơn tin

Chương 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Vật Lý lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  106  SGK Vật Lý lớp 10 ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực son

Bài 1: Cung và góc lượng giác (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 140 SGK Giải tích 10 cơ bản) Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác nhau trên đường tròn lượng giác, có thể xảy
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog