Teya Salat

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Ngữ văn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên