Chương III – Tiết 4 : Tính theo công thức hoá học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 71
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 71


1.

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:


a) CO và CO2;              b) Fe3O4và Fe2O3;         c) SO2và SO3


Hướng dẫn giải


a) Hợp chất CO:


%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%


%O = MO/MCO . 100% =  16/28 . 100% = 57,2%


Hợp chất CO2


%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nụ cười của bạn rất quý giá. Nó có thể mang lại cả một bầu trời, mang lại niềm hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi người đó không thích bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane