The Soda Pop

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.


Bài viết


Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Nếu bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngầu thư) của Hạ Tri Chương viết về tình quê hương nhân lúc tác giả về thăm quê thì Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) của Lí Bạch là bài thơ viết trong lúc thi nhân sống nơi đất khách quê người, với bao gian khổ và không lúc nào vơi nỗi nhớ quê hương. Và nếu duyên cớ khiến Hạ Tri Chương cất hứng làm thơ là tình huống trớ trêu tạo ra từ lũ trẻ quê nhà thì ánh trăng chính là duyên cớ làm song dậy nỗi nhớ quê hương trong Lí Bạch. Tronq bài thơ nhìn trăng mà thổ lộ tâm tình nhớ quê, bài có khuôn khổ nhỏ nhất, ngôn tử đơn giản, tinh khiết nhất là “Tĩnh dạ tứ” của Lí Bạch, song bài có ma lực lớn nhất, đươc Truyền tụng rộng rãi nhất cũng là bài thơ ‘Tĩnh dạ tứ ” ấy. (Trương Minh Phi, Phân tích, thưởng thức văn thơ cổ ở các trường THCS, NXB Bắc Ninh, 1998, tr 53)


Phiên âm:


Sàng tiền minh nguyệt quang


Nghi thị địa thượng sương


Cử đầu vọng minh nguyệt


Đê đầu tư cố hương.


Dịch thơ:


Đầu giường ánh trăng soi., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ.
Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên