Chương I – Tiết 12 : Hình vuông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 79 đến 82 – Trang 108

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 79 đến 82 – Trang 108


79. a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm, √18cm, 5cm hay 4cm ?

Chương I – Tiết 12 : Hình vuông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 79 đến 82 – Trang 108

Hướng dẫn giải


Hình vuông có cạnh bằng a, đường chéo bằng d thì


d² = a² + a² = 2a² => d = a√2


a) Khi a = 3cm thì d = 3√2 = √9.2 = √18cmKhi d = 2dm thì d = a√2


=> a = d/√2 = √2dm.


80. Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.


Hướng dẫn giải  • Hình vuông là hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng của hình thoi đó.

  • Hình vuông là hình thoi, hình chữ nhật nên hai đường chéo, hai đường thẳng đi qua trung điểm các cặp cạnh đối là trục đối xứng của hình vuông.


81. Cho hình 106. Tứ giác AEDF là hình gì ?, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những lúc đó hãy tìm một người bạn tri kỷ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt