Polly po-cket

Chương II – Tiết 4 : Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 14 đến 17 – Trang 41

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên