80s toys - Atari. I still have

Chương VI : Trao đổi chất và năng lượng – Tiết 3 : Thân nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 106

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn tối nhất trước bình minh.
It is always darkest just before the day dawneth.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên