Old school Swatch Watches

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 3 : Trụ não. Tiểu não. Não trung gian – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146


Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Hướng dẫn giải


Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 3 : Trụ não. Tiểu não. Não trung gian – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146


Câu 2 : Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.


Hướng dẫn giải


Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-4-dai-nao-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-150-14504.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình.
In a true tragedy, both parties must be right.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên