80s toys - Atari. I still have

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 3 : Trụ não. Tiểu não. Não trung gian – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146


Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não.

Hướng dẫn giải


Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 3 : Trụ não. Tiểu não. Não trung gian – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146


Câu 2 : Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.


Hướng dẫn giải


Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-4-dai-nao-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-150-14504.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác; và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt.
The race of mankind would perish did they cease to aid each other. We cannot exist without mutual help. All therefore that need aid have a right to ask it from their fellow
men; and no one who has the power of granting can refuse it without guilt.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên