Old school Swatch Watches

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Anh có đáp án Phòng GD&ĐT Bình Giang

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
Goodness without wisdom always accomplishes evil.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên