The Soda Pop

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 8 trường THCS Kim Thư – Hà Nội

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng được rồi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên