XtGem Forum catalog

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 39, 40, 41, 42, 43 trang 23 SGK Toán 7 tập 1 (Luỹ thừa của số hữu tỉ (tiếp))

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lúc nhàn nhã là lúc làm điều gì đó hữu ích. Sự nhàn nhã này người siêng năng sẽ đạt được còn kẻ lười biếng thì không bao giờ.
Leisure is the time for doing something useful. This leisure the diligent person will obtain the lazy one never.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên