The Soda Pop

Soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận


I. Khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận


Đoạn văn Thư dụ Vương Thông lần nữa của Nguyễn Trãi.


a. Kết luận (mục đích) của lập luận là chỉ ra cho giặc thấy nếu không hiểu thời thế, lại dối trá (kẻ thất phu hèn kém) thì không thể cùng nói việc bình được.


b. Lí lẽ, dẫn chứng tác giả đưa ra là:


    + Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế.


    + Được thời có thế thì biến mất làm còn, hóa nhỏ thành lớn.


    + Mất thời không thế thì mạnh quay thành yếu, yên thành nguy.


Kết luận: bọn Vương Thông không hiểu thời thế, lại dối trá nên chỉ là "kẻ thất phu hèn kém", cầm chắc sẽ phải nhận thất bại về sau.


c. Lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.


II. Cách xây dựng lập luận


1. Xác định luận điểm:


Đọc bài Chữ ta của Hữu Thọ, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.
Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên