Snack's 1967

Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


1. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4  ;     b) KClO3   ;   c) KMnO4   ;    d) CaCO3   ;    e) Không khí     ;   g) H2O.


Hướng dẫn giải


Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm : b) KClO3  ;  c) KMnO4.


Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huỷ và phản ứng hoá hợp. Dẫn ra hai ví dụ minh hoạ


Chương IV – Tiết 4 : Điều chế oxi – Phản ứng phân huỷ  – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 94


4. Tính số gam kali clorat cần để điều chế :


a) 48 g khí oxi ;, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảng khắc.
You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên