Polly po-cket

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ thị ở đới nóng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 Bài 11 Di dân và sự bùng nổ thị ở đới nóng câu 1, 2, 3 trang 38 SGK. Tích cực (có tác động tốt đến kinh tế - xã hội): di dân có tổ chức, có kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu để xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ở vùng núi hay vùng ven biển.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng.

Trả lời:

Các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng: Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

Câu 2. Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ỗ đới nóng gây ra.

Trả lời:

Những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ở đới nóng gây ra:

- Đối với đời sông người dân:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng.
Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên