Duck hunt

Khảo sát chất lượng lớp 7 đầu năm học 2015-2016 (Trường THCS Hồng Châu)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.
The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên