Đề và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 7 năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 7 năm 2015

Đề thi và đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Môn Ngữ Văn Lớp 7 Trường THCS Kim Đồng

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

MÔN : NGỮ VĂN 7  (Thời gian : 45 phút)

ĐỀ :

Câu 1 : (3 điểm )  Hoàn chỉnh sơ đồ sau:

 

Câu 2: Xác định và phân tích biện pháp tu từ của câu ca dao sau:

“Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s