pacman, rainbows, and roller s

2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 tuyển chọn hay nhất năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 tuyển chọn hay nhất năm học 2015 – 2016

Gửi đến thầy cô và các em 2 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 chọn lọc. Đề thi gồm 4 bài đại số và 1 bài hình học, thời gian làm bài 90 phút. Xem chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đề thi môn Toán lớp 7 học kì 2 của trường THCS Mai Pha có đáp án 2016

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ 1: QUẬN GÒ VẤP

Bài 1: (1,5 điểm) Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được thống kê như sau.

Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào để có, để giữ, và để tìm lại hạnh phúc thực ra đối với hầu hết người đời ở mọi thời đại là động lực bí mật của tất cả những gì họ làm, và tất cả những gì họ sẵn sàng chịu đựng.
How to gain, how to keep, how to recover happiness is in fact for most men at all times the secret motive of all they do, and of all they are willing to endure.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên