Old school Easter eggs.

2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 tuyển chọn hay nhất năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 tuyển chọn hay nhất năm học 2015 – 2016

Gửi đến thầy cô và các em 2 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 chọn lọc. Đề thi gồm 4 bài đại số và 1 bài hình học, thời gian làm bài 90 phút. Xem chi tiết dưới đây.

Xem thêm: Đề thi môn Toán lớp 7 học kì 2 của trường THCS Mai Pha có đáp án 2016

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian làm bài 90 phút

ĐỀ SỐ 1: QUẬN GÒ VẤP

Bài 1: (1,5 điểm) Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được thống kê như sau.

Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.
I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên