XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5trang 121 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5trang 121 - Sinh Học 10
Chương  4. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5trang  121 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào.


Hướng dẫn giải


Năm giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào gồm:

– Giai đoạn hấp thụ: Nhờ glicôprôtêin đặc hiệu bám lên thụ thể bề mặt của tế bào, nếu không thì virut không bám được vào.

– Giai đoạn xâm nhập: Đối với phagơ enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế bào chất. Đối với virut động vật đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất sau đó “cởi vỏ” để giải phóng axit nuclêic.

– Giai đoạn sinh tổng hợp: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình.

– Giai đoạn phóng thích: Virut phá vỡ tế bào ồ ạt chui ra ngoài. Khi

virut nhân lên làm tan tế bào thì gọi là chu trình tan.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


HIV có thể lây nhiễm theo những con đường nào?


Hướng dẫn giải


Ba con đường lây nhiễm HIV phổ biến trên thế giới và ở Việt

Nam:

– Qua đường máu: truyền máu, tiêm chích, xăm mình, ghép tạng…

– Qua đường tình dục.

– Mẹ nhiễm HIV truyền cho con qua bào thai hoặc sữa mẹ., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên