Pair of Vintage Old School Fru

Chương 1 : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Tiết 4 : Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20 trang 13 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20 SGK Toán 6 trang 13, 14 


16. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

a. Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 8 = 12


Ta có : x – 8 = 12 do đó x = 12 + 8 = 20


Tập hợp A = {20} có 1 phần tử


b. Tâp hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7


Ta có : x + 7 = 7 do đó x = 7 – 7 = 0


Tập hợp B = {0} có 1 phần tử


c. Tập hợp C các số tự nhiên x mà x . 0 = 0


Ta có : x . 0 = 0 do đó x thuộc N, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên