Facebook00">Google+0 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu. Thời" />

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu

HocTap321 chia sẻ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán THCS Hồ Tùng Mậu

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán trường THCS Hồ Tùng Mậu. Thời gian làm bài:90 phút.

I – Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái trước đáp án vào bài làm.

     Câu 1: Trong số thập phân 186,072 phần thập phân có giá trị là:

   A. 72               B. 0,72                  C. 0,072               D. 7,2

      Câu 2: 10% của 8 dm là:

   A. 0,8 dm           B. 7 dm               C. 8 dm              D. 10 dm

     Câu 3: Kết quả phép chia 17 giờ 36 phút chia cho 8 là:

   A. 2,17 giờ           B. 2,2 giờ          C. 2,12 giờ           D. 2,3 giờ

     Câu 4: Mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 2,5cm.Chu vi của mặt đồng hồ là:

   A. 15,7cm         B. 6,908cm       C. 3,925 cm          D. 7,85 cm

     Câu 5: 750 kg  =  … tấn, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giáo dục là người bạn tốt nhất.
Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi.
Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ.
Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth.
Chanakya
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt