Old school Easter eggs.

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 6 mới nhất 2016 – Thánh Gióng

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 6 mới nhất 2016 – Thánh Gióng

Dưới đây là đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 6 bài “Thánh Gióng” năm học 2016 – 2017. Đề kiểm tra gồm 10 câu trắc nghiệm cơ bản,Việc vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải đáp các câu hỏi sẽ giúp các bạn nắm rõ nội dung của bài hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về tác phẩm. Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6 bài Thánh Gióng

Câu 1:

Để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, khi mượn từ tiếng nước ngoài cần phải:

A. mượn những từ mà mình thấy thích.

B. mượn những từ dễ thuộc, dễ nhớ, dễ phát âm.

C. mượn toàn bộ các từ trong một lĩnh vực.

D. mượn những từ mà trong tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu nghĩa.

Câu 2:

Truyện Thánh Gióng không nhằm giải thích hiện tượng nào?

A. Có một làng được gọi là làng Cháy., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là cơ hội làm điều đúng đắn.
May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right.
Peter Marshall
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên