Polly po-cket

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh học lớp 12
Chương  5. Di truyền y học – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  91  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người.


Hướng dẫn giải


Gen bị đột biến —» không tổng hợp được enzim chức năng —> phêninalanin không được chuyển hoá thành tirôzin -» phêninalanin bị ứ đọng trong máu -> chuyển lên não đầu độc tế bào thần kinh.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.


Hướng dẫn giải


Do các tác nhân lí hoá của môi trường, bệnh Đao là phổ biến nhất trong các dạng đột biến dị bội còn sống được ở người. NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn phần lớn các NST khác, vì vậy, sự mất cân bằng do liều gen thừa ra của 1 NST 21 là ít nghiêm trọng nên bệnh nhân còn sống được., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thất vọng đột ngột đối của một hy vọng để lại vết thương mà sự hoàn thành tuyệt đối cho niềm hy vọng đó cũng không bao giờ xóa bỏ hết được.
The sudden disappointment of a hope leaves a scar which the ultimate fulfillment of that hope never entirely removes.
Thomas Hardy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên