Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ


 


A. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á


Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Lược đồ các nước Đông Nam Á


I. SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở  ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.


1. Vài nét chung về quá  trình đấu tranh giành độc lập.


-       Diện tích:4,5 triệu km2,dân số: 528 triệu người (2002), gồm 11 nước.


-       Trước Thế chiến II, Đông Nam Á là thuộc địa của các đế quốc Âu Mỹ, sau đó là Nhật Bản (trừ Thái Lan).


-       Trong thế chiến  II bị Nhật chiếm đóng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tâm con người giống như sự nhảy dù. Nó chỉ trở nên tốt đẹp nhất khi nó ở trạng thái mở bung ra.
The mind is like a parachute. It works best when it’s open.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat