XtGem Forum catalog

Reading Unit 15 Lớp 11 Trang 166

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 11 Unit 15 Space Conquest Reading trang 166 SGK. Dựa vào bài đọc chúng ta có thể hiểu sâu hơn về khám phá của nhân loại về vũ trụ nhé các bạn.

UNIT 15: SPACE CONQUEST

READING (ĐỌC)

 

Before you read.

* Theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi.

ĐÁP ÁN

1. The first human to fly into space is Yuri Alekseyevich Gagarin.

2. The first humans to set foot on the moon are Neil Amstrong and Buzz Aldrin.

3. The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc.
Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it's all over.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên