XtGem Forum catalog

Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Vai trò của các nguyên tố khoáng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 24
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Vai trò của các nguyên tố khoáng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 24


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

–    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây gồm các nguyên tổ đa lượng (C, H, O, N, p, K, S, Ca, Mg) và một số nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, B, Mo, Ni).


–    Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu tham gia cấu tạo nên các chất sống và điều tiết các hoạt động sống của cơ thể.


–     Các nguyên tố khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc dạng hòa tan. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan (dạng ion).


–     Bón phân với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước.


II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN


♦   Từ kết qua thí nghiệm được minh họa trên hình 4.1 có thể rút ra nhận xét gì ?


Trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có
thế nào cũng được
kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.
There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means
either may do
the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên