Teya Salat

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.
Force always attracts men of low morality.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên