pacman, rainbows, and roller s

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con ruồi chết vì giọt mật. Đàn bà chết vì đàn ông nhiều lời. Đàn ông chết vì vợ đẹp. Cha mẹ thì chết vì con bất hiếu
Immanuel Kant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên