Old school Swatch Watches

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình.
Men have become the tools of their tools.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên