Ring ring

Lai Tân - Hồ Chí Minh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Lai Tân - Hồ Chí Minh lớp 11

ĐỌC THÊM - LAI TÂN - HỒ CHÍ MINH


 


1. Xuất xứ: Bài 97 của Nhật ký trong tù.


2. Nội dung


a. Bức tranh nhà tù


-       Ban trưởng đánh bạc là phạm pháp, trắng trợn vi phạm pháp luật, điều này chứng tỏ pháp luật dưới chế độ Tưởng Giới Thạch là giả dối.


-       Hành động cảnh trưởng trấn lột của tù nhân là hành động bẩn thỉu


-       Huyện trưởng chong bàn đèn thuốc phiện làm công việc là có ý mỉa mai ,tố cáo sự đồi bại,vô trách nhiệm


b.Thái độ châm biếm, mỉa mai


Với nghệ thuật dùng từ và đối nghĩa, tác giả chỉ rõ cảnh thái bình giả tạo, một xã hội suy đồi đã tồn tại rất lâu ở nơi này., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.
Everybody loves you when you're six foot in the ground.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên