Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt lớp 11

BÀI GIẢNG - ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT

I. Lọai hình ngôn ngữ


1. Lọai hình: tập hợp những sự vật, hiện tượng có cùng chung những đặc trưng cơ bản nào đó.


Ví dụ: múa rối, chèo cổ...thuộc lọai hình nghệ thuật sân khấu dân gian, bản tin, phóng sựtin nhanh thuộc lọai hình báo chí.


2. Lọai hình ngôn ngữ


-       Là một kiểu cấu tạo ngôn ngữ, trong đó bao gồm một hệ thống những đặc điểm có liên quan với nhau, chi phối lẫn nhau.


-       Có 2 lọai hình ngôn ngữ: lọai hình ngôn ngữ đơn lập, lọai hình ngôn ngữ hòa kết.


-       Tiếng Việt thuộc lọai hình ngôn ngữ đơn lập


II. Đặc điểm loai hình của tiếng Việt, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sung sướng gấp đôi khi ta lừa được kẻ lừa lọc.
It is a double pleasure to deceive the deceiver.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru