XtGem Forum catalog

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hận thù của kẻ bạc nhược không nguy hiểm bằng kết bạn với họ.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên