Old school Swatch Watches

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT cỘNG HÓA TRỊ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 5, 6, 7 trang 64 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC .LIÊN KẾT cỘNG HÓA TRỊ.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 64 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Liên kết cộng hóa trị


2. Liên kết cộng hóa trị


a) Tuy nhiên, sự hình thành liên kết trong phân tử giữa những nguyên tử của các nguyên tố có bản chất hóa học giống nhau hoặc tương tự nhau  thì không thể giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử bằng lí thuyết nhường và thu electron ở lớp ngoài cùng như kiểu hình thành liên kết ion. Để giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử các loại này người ta phải giải thích bằng liên kết cộng hóa trị.


Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất


Liên kết được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng cách góp electron để đạt cấu hình 8 electron giống khí hiếm gần nhất.


Thí dụ:


Trong phân tử Cl2, mỗi nguyên tử Clo đạt được cấu hình 8 electron giống khí hiếm Ar bằng cách mỗi nguyên tử góp 1 electron tạo thành electron chung


Công thức cấu tao: Cl- Cl


Các phân tử H2, O2, N2, Cl2.. tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau) nên cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu... còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường.
It is better to have your head in the clouds, and know where you are... than to breathe the clearer atmosphere below them, and think that you are in paradise.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên