CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 2: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 51 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài 1. (hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài:


Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.


Nhận xét nào sau đây đúng ?


A. X thuộc nhóm VA.                      C. M thuộc nhóm IIB.


B. A, M thuộc nhóm IIA.                  D. Q thuộc nhóm IA.


Bài giải:


D đúng., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu nhiều là sống nhiều, và yêu mãi mãi là sống vĩnh hằng.
To love abundantly is to live abundantly, and to love forever is to live forever.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop