XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 2: LUYỆN TẬP : BẢNG TUẦN HOÀN SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 54 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 2: LUYỆN TẬP : BẢNG TUẦN HOÀN SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 54 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học.

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài


a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ?


b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn ? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố ?


Bài giải:


a) Căn cứ vào những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, người ta sắp xếp thành dãy các nguyên tố gọi là chu kì (trừ chu kì 1).


Căn cứ vào cấu hình electron nguyên tử lớp ngoài cùng tương tự nhau để sắp các nguyên tố thành nhóm.


b) Chu kì là dãy những nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. Chu kì nào cũng bắt đầu bằng một kim loại kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm (trừ chu kì 1)., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có ba hạng bạn bè ích lợi, và có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực, bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng, bạn gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên