Old school Easter eggs.

Bài 50: Kính lúp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng dài hay càng ngắn 


Hướng dẫn giảiKính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ?


Hướng dẫn giải


Tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ làBài 50: Kính lúp (Giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5)Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ hơn vật ?, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính trị là một vùng đất của những hy vọng khiêm nhường và những đòi hỏi vừa phải đến đáng ngạc nhiên, nơi tất cả đều là người tốt miễn không phải là tội phạm, và tất cả đều là người khôn ngoan miễn không phải lố lăng.
Politics is a place of humble hopes and strangely modest requirements, where all are good who are not criminal and all are wise who are not ridiculously otherwise.
Frank Moore Colby
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên