Pair of Vintage Old School Fru

Bài 15: ADN
Chương III: ADN và gen – ADN – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 47


Bài 1. Đặc điểm cấu tạo của ADN:

–   ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O và P


–   ADN thuộc loại đại phân tử được câu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit, gồm bốn loại: A, T, G, X.


Bài 2. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?


AND có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù do số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các nuclêôtit, do cách sắp xếp khác nhau của bốn loại nuclêôtit.


 


Bài 3. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?


– Mô tả cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđro tạo thành cặp. Mỗi chu kì xoắn cao 34A°, gồm 10 cặp nuclêôtit. Đường kính vòng xoắn là 20A0.


– Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm sau:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vẻ đẹp đánh vào ánh mắt, nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên