XtGem Forum catalog

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý lớp 9 bài 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam bài 1, 2, 3 trang 6 SGK. Qua bài này chúng ta biết được cộng đồng Việt Nam có bao nhiêu dân tộc và phân bố chủ yếu vùng nào.

BÀI 1. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc: Việt Nam có 54 dân tộc; mồi dân tộc có đặc trưng riêng về văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán.

- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tố quốc.

- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.

- Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.

- Thu thập thông tin về dân tộc.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

A. Các dân tộc ở Việt Nam, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.
Happiness is not a goal; it is a by
product.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên