XtGem Forum catalog

Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 19 Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ trang 70 SGK.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 19: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích và đánh giá được tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đọc các bản đồ.

- Vẽ sơ đồ thề hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.
On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên