Chương V : Ngành chân khớp – Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 98
Chương V : Ngành chân khớp – Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 98


I – ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Một số đặc điếm của các đại diện ngành Chân khớp

Chương V : Ngành chân khớp – Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 98

II – SỰ ĐA DẠNG ở CHÂN KHỚP

1. Đa dạng vẻ cấu tạo và môi trường sống


Chương V : Ngành chân khớp – Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 98

2. Đa dạng về tập tính

Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính.

III- VAI TRÒ THỰC TIỀN

Với số lượng loài lớn, mỗi loài lại thường sinh sản ra số lượng cá thể rất lớn nên Chân khớp có vai trò thực tiễn to lớn về cả 2 mặt : có lợi và có hại.


Câu 1: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?


Hướng dẫn trả lời:


– Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.


– Chân có khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số Chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.


Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?


Hướng dẫn trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên.
There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.
Joseph Addison
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have