Old school Swatch Watches

Chương II – Tiết 6 : Phép trừ các phân thức đại số – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 28 đến 32 – Trang 49, 50

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người vĩ đại thật sự bao giờ cũng giản dị, cách xử sự của họ tự nhiên và thoải mái.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên