Old school Swatch Watches

Bài 47: Đại Não (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 47 đại não câu 1, 2, 3 SGK trang 150. Trong não còn có các nhân xám là các trung khu dưới vỏ nằm trong chất trắng.Chất trắng ở trong là các đường thần kinh liên hệ với các phần dưới não và liên hệ giữa hai nửa não với nhau.

BÀI 47: GIẢI BÀI TẬP ĐẠI NÃO

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục

Quan sát kĩ các hình 47 — 1 —> 3

- Dùng các thuật ngữ thích hợp có trên hình đã quan sát, điển vào chỗ trống trong những câu dưới đây để hoàn chỉnh thông tin về cấu tạo (ngoài và trong) của đại não.

Đại não ở người rất phát triển, che iấp cả não trung gian và não giữa. Bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám làm thành Vớ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các ........ và .......... làm tăng diện tích bề mặt vỏ não (nơi chứa thân của các nơron) lên tới 2300 - 2500cm Hơn 2/3 bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh, vỏ não chỉ dày khoảng 2 -3 mm, gồm 6 lớp, chủ yếu là các tế bào hình tháp.

Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thuỳ. Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ ..... và thuỳ.........; Rãnh thái dương ngăn cách thuỳ trán và thùy đỉnh với ....... Trong các thuỳ, các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Dưới võ não là...........  trong đó chứa các nhân nền (nhân dưới vỏ).

Trả lời:

Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc nuôi cái tâm, không gì tốt hơn là ít ham muốn.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên