Pair of Vintage Old School Fru

Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.
Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên