Disneyland 1972 Love the old s

Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ một khoảng khắc hiểu nhầm cũng độc hại đến mức nó khiến chúng ta quên mất hàng trăm khoảng khắc yêu thương bên nhau trong giây phút.
A single moment of misunderstanding is so poisonous, that it makes us forget the hundred lovable moments spent together within a minute.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên