Pair of Vintage Old School Fru

Phân tích bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dưới đây là phân tích bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” của chủ tịch Hồ Chí Minh.


Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật về tới Pắc Bó, Cao Bằng.. Giây phút thiêng liêng và cảm động ấy đã được nhà thơ Tố Hữu ghi lại:

“Ôi sáng xuân nay. Xuân 41 Trắng bừng Biên Giới nở hoa mơ Bác về… Im lặng. Con chim hót Thánh thót bờ lan, vui ngẩn ngơ…”.


(“Theo chân Bác”)


Hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật của Người. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” được Bác Hồ viết vào tháng 2 năm 1941 theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật:


“Sáng ra bờ suối, tối vào hang,


Cháo bẹ rau măng vẫn sần sàng;


Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,


Cuộc đời cách mạng thật là sang ”


Bài thơ phản ánh hoạt động phong phú, sôi nổi, phong thái ung dung tự tại và tinh thần lạc quan cách mạng của người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cảnh bí mật khó khăn gian khổ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
Self
conceit may lead to self
destruction.
Aesop
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên